• nazwa: Żółty szlak Wałcz - Ostrowiec
  • długość: 13,0 km
  • oznakowanie: pieszy żółty
  • Kościół w Ostrowcu
  • Stanica harcerska
  • Mogiły na Przesmyku Śmierci
  • Pomnik starego dębu na zwalonym moście
  • Ścieżka przy rz. Piławce