• nazwa: Czerwony szlak pieszy Krzeszowice (miejska trasa turystyczna)
  • długość: 4,0 km
  • oznakowanie: pieszy czerwony