• nazwa: Zielony szlak pieszy ze Schroniska PTTK na Równicy do Schroniska PTTK na Błatniej (fragment z Brennej do Schroniska PTTK na Błatniej)
  • długość: 4,4 km
  • oznakowanie: pieszy zielony
  • Miejsce, w którym szlak skręca z głównej ulicy Wyzwolenia w ulicę Jatny
  • "Ranczo" na Błatniej
  • Tuż przed Wielką Cisową
  • Kapliczki przy szlaku, niedaleko od szczytu Wielkiej Cisowej
  • Widok na dolinę Brennicy, na dalszym planie widoczne Skrzyczne