• nazwa: Czerwony szlak z Roztoki do Dziekanowa Leśnego
  • długość: 20,5 km
  • oznakowanie: pieszy czerwony