• nazwa: Czerwony szlak Żeleźnica - Szafiary
  • długość: 26,0 km
  • oznakowanie: pieszy czerwony