• nazwa: Zielony szlak rowerowy Mszana - Tylawa
  • długość: 13,9 km
  • oznakowanie: rowerowy zielony