• nazwa: Niebieski szlak rowerowy: Mszana - skrzyżowanie szlaków - Dukla
  • długość: 1,9 km
  • oznakowanie: rowerowy niebieski