• nazwa: Szlak Mniszew - Janowiec
  • długość: 114,0 km
  • oznakowanie: pieszy niebieski