• nazwa: Czarny szlak pieszy: Schronisko Andrzejówka - granica państwa
  • długość: 2,9 km
  • oznakowanie: pieszy czarny