• nazwa: Szlak Nowa Biała - Kacwin
  • długość: 30,0 km
  • oznakowanie: pieszy niebieski