• nazwa: Szlak łącznikowy: "Do rezerwatu Gogulec"
  • długość: 16,1 km
  • oznakowanie: rowerowy żółty