Czarny szlak rowerowy Osiny - Świętomarz

Szlak dla średniozaawansowanych wykracza poza granice województwa. Prowadzi głownie drogami polnymi, którymi dotrzeć można do prawdziwych pereł architektury, takich jak romański kościół pw. św. Idziego w Tarczku.Oznakowanie zgodne z Instrukcją Znakowania Szlaków Turystycznych PTTK.Oznakowanie na całej długości nieczytelne.Długość ok. 49 km. Poziom trudności średni. Szlak w  większości poprowadzony jest drogami polnymi i asfaltowymi. Czas przejazdu ok. 3 h.Warto zobaczyć:Starachowice (Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura z najcenniejszym elementem, jakim jest Zespół Wielkopiecowy z pierwszej połowy XIX w. i początków XX w., kościół p.w. Św. Trójcy z 1681 r., z barokowym ołtarzem ze Świętego Krzyża), Świetomarz (gotycki kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z lat 1367 – 1434, przebudowany w XX w), Tarczek (XIII–wieczny kościół romański p.w. św. Idziego fundacji Władysława Hermana), Radkowice (kościół Parafialny p.w. M. B. Częstochowskiej).

  • rower górski
Ten szlak nie ma jeszcze zdjęć

Dodaj swoją opinię

Zaloguj się aby dodać opinię