Zdjęcia

 • Widok ze szlaku pomiędzy Przełęczą Szarcula a Stecówką - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Naturalne odnowienia lasu. Szlak pomiędzy Przełęczą Szarcula a Stecówką - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Szlak prowadzący z Przełęczy Szarcula a Stecówkę - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Kościół p.w. Matki Boskiej Fatimskiej na Stecówce - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Fragment szlaku pomiędzy Przełęczą Szarcula a Stecówką - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Droga, którą wiedzie szlak pomiędzy Przełęczą Kubalonka a Przełęczą Szarcula - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Ośrodek narciarstwa begowego i biathlonu na Kubalonce - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Modernistyczne sanatorium dla dzieci z chorobami układu oddechowego na Kubalonce - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Przejście przez osiedle Mrozków - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Górskie boisko za Przełęczą Łączęcko - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Przełęcz Łączęcko - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Zejście z Kiczorów do Przełęczy Łączęcko - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Wymierające świerki na szczycie Kiczorów - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Łagodne podejście na Kiczory - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Skałki pomiędzy Kyrkawicą a Kiczorami - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Skałki pomiędzy Kyrkawicą a Kiczorami - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Grzbietem Kyrkawicy - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Szlak tuż za Stożkiem - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Widok ze Stożka w kierunku doliny Wisły - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Schronisko PTTK na Stożku - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Wielki Stożek, zejście z Ciślara - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Wielki Stożek, zejście z Ciślara - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Grzbiet, któym prowadzi niebieski szlak do Wisły Dziechcinki - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Pod szczytem Cieślara - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Widok z hali na Cieślarze w kierunku Kiczorów - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Widok z Wielkiego Soszowa kierunku północno - wschodnim - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Widok na Czantorię z podejścia na Wielki Soszów - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Schronisko PTTK pod Soszowem - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Okolice Schroniska PTTK pod Soszowem, widok na dolinę Jawornik - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Bukowy las na stokach Małego Soszowa - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Łagodne podejście stokiem Małego Soszowa - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Słupki graniczne, Komory Cieszyńskiej ("T.K.") i granicy polsko - czeskiej - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Coraz stromiej w dół, tuż przed Przełęczą Beskidek - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
 • Po zejściu z Wielkiej Czantorii, droga do Przełęczy Beskidek - GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka