Leśna ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w Leśnictwie Kopki

Ścieżka dydaktyczna  prezentuje walory przyrodnicze, omawia budowę i funkcje lasu, przedstawia jego mieszkańców, a także pokazuje niektóre problemy z jakimi spotykają się leśnicy w swojej pracy. Trasa ścieżki liczy ok. 3 km i zawiera wiele interesujących obiektów. Dla nauczycieli i uczniów urządzono "Leśną Szkołę", gdzie można prowadzić terenowe lekcje przyrody oraz poznawać tajemnice jakie kryje las. Ponadto przygotowane zostało miejsce biwakowe, gdzie na zakończenie pobytu można wygodnie usiąść, odpocząć oraz bezpiecznie rozpalić ognisko.

Użytkownicy piszą... (Dodaj)

  1. jano

    Trasę ścieżki można pokonać również bez problemu rowerem. I jeszcze ważna informacja dla tych, którzy planują przejść lub przejechać tę trasę. Otóż na trasie ścieżki są dwa drewniane pomosty. Niestety oba już mocno zmurszałe i z tego względu nie są dostępne dla turystów. Na każdym pomoście, po obu stronach wejścia są otaśmowane taśmą z napisem "Lasy państwowe" (stan na dzień 31.10.2011). I o ile pierwszy na trasie można ominąć, to drugiego już nie. Mam nadzieję, że Leśnictwo Kopki coś planuje z tym zrobić.A sama trasa jest bardzo urokliwa, szczególnie las buczynowy, przepiękny jesienią.

    1. jano

      Wspomniane wyżej mostki są już wyremontowane :)

Dodaj swoją opinię

Zaloguj się aby dodać opinię