Zdjęcia

  • Kiedyś pewnie niezłe imprezy tam były - Niebieski spacerowy szlak wokół Smukały
  • Sanatorium przeciwgruźlicze w Smukale - Niebieski spacerowy szlak wokół Smukały
  • Plansza z trasą szlaku - Niebieski spacerowy szlak wokół Smukały