Zdjęcia

 • 9270 - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • 9267 - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • 9266 - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Widok na Stożek Wielki z polany Mraźnica. - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Na Stożku Wielkim. - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Schronisko PTTK na Stożku Wielkim. - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Grzbietem granicznym wiedzie kilka szlaków turystycznych. - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Widok na Kobylą. w tle widać Grupę Klimczoka, Szyndzielni i Błatniej. - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Lekki skręt w lewo za płajem, a przed trzecim punktem widokowym. - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Płaj wiedzie w zdecydowanej większości szeroką leśną drogą. - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Płaj nad Przeł Łączecko. - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Przełęcz Łączecko - szlak niebieski jest dla każdego... :) - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Naturalna przebudowa lasu - młode buki w borze świerkowym. - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Zwłaszcza w dolnym odcinku, szlak prowadzi zróżnicowaną nawierzchnią. - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Początkowo, zaraz za dworcem kolejowym, szlak wiedzie asfasltową drogą. - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Widok z płaju znad Przeł. Łączecko na Polanę Mraźnica i Przysiółek Mrozków oraz Pasmo Wiślańskie w tle. - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • 9234 - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Czasami oznakowanie szlaku niebieskiego bywa chaotyczne, ale generalnie jest czytelne i zrozumiałe. - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Schronisko PTTK na Stożku Wielkim. - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Przełęcz Łączecko - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Przełęcz Łączecko - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Skręt w lewo - z szerokiej drogi w węższą dróżkę. - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Schronisko PTTK na Stożku Wielkim. - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Schronisko PTTK na Stożku Wielkim. - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Górna stacja Kolei Linowej "Stożek". - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Trzeci punkt widokowy na Pasmo Wiślańskie Beskidu Śląskiego. - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Punkt widokowy na Pasmo Wiślańskie Beskidu Śląskiego. - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Przełęcz Łączecko - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Przełęcz Łączecko - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Przełęcz Łączecko - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Polana Mraźnica - punkt widokowy na górny fragment Doliny Łabajowa. - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Polana Mraźnica - punkt widokowy na górny fragment Doliny Łabajowa. - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Skręt w prawo w wąską drózką do góry - koniec afaltowego odcinka. - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Skręt w prawo w wąską drózką do góry - koniec afaltowego odcinka. - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki
 • Przysiółek Mrozków - dolny fragment drogi asfaltowej. - Niebieski szlak pieszy: Wisła Głębce PKP - Stożek Wielki