Zdjęcia

 • Cmentarz z I wojny światowej nr 84 w Bednarce. - Pierwszy dzień wiosny - dookoła Łysuli i Zagórza
 • Cerkiew w Rozdzielu z 1927r. p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, murowana z kamienia - obecnie kościół katolicki. - Pierwszy dzień wiosny - dookoła Łysuli i Zagórza
 • Ikonostas cerkwi w Rozdzielu. - Pierwszy dzień wiosny - dookoła Łysuli i Zagórza
 • Rozdziele. Cerkiew prawosławna p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, przeniesiona w 1984-85r. z Serednicy k. Ustrzyk Dolnych gdzie stała od 1785r. - Pierwszy dzień wiosny - dookoła Łysuli i Zagórza
 • Pierwiosnek wyniosły (Primula elatior). - Pierwszy dzień wiosny - dookoła Łysuli i Zagórza
 • Męcina Wielka - cerkiew greckokatolicka p.w. śś. Kosmy i Damiana z 1807r. - obecnie kościół katolicki. - Pierwszy dzień wiosny - dookoła Łysuli i Zagórza
 • Cmentarz wojenny z 1915r. nr 81 projektu Hansa Mayra na pograniczu wsi Męciny Małej i Wielkiej. - Pierwszy dzień wiosny - dookoła Łysuli i Zagórza
 • Cebulica dwulistna (Scilla bifolia L.) - Pierwszy dzień wiosny - dookoła Łysuli i Zagórza
 • Cmentarz wojenny nr 78 z 1915r. projektu Hansa Mayra. - Pierwszy dzień wiosny - dookoła Łysuli i Zagórza
 • Cmentarz wojenny nr 78 z 1915r. projektu Hansa Mayra. - Pierwszy dzień wiosny - dookoła Łysuli i Zagórza
 • Sękówka. - Pierwszy dzień wiosny - dookoła Łysuli i Zagórza
 • Widok na Bartnią Górę (629) ze stoków Zagórza nad Sękową. - Pierwszy dzień wiosny - dookoła Łysuli i Zagórza
 • Kamienne pylony cmentarza nr 80 na stoku Zagórza nad Sękową. - Pierwszy dzień wiosny - dookoła Łysuli i Zagórza
 • 26484 - Pierwszy dzień wiosny - dookoła Łysuli i Zagórza
 • Cmentarz w Sękowej nr 80 - jeden z największych w Beskidzie Niskim - Pierwszy dzień wiosny - dookoła Łysuli i Zagórza
 • Widok na Sękową ze stoku Zagórza. - Pierwszy dzień wiosny - dookoła Łysuli i Zagórza
 • Sękowa. Neogotycki kościół z 1885r. - Pierwszy dzień wiosny - dookoła Łysuli i Zagórza
 • Zabytkowy, drewniany kościółek z pocz. XVI w. w Sękowej. - Pierwszy dzień wiosny - dookoła Łysuli i Zagórza
 • Sękówka. - Pierwszy dzień wiosny - dookoła Łysuli i Zagórza
 • "Kiwajka" starej, czynnej kopalni ropy naftowej w Krygu. - Pierwszy dzień wiosny - dookoła Łysuli i Zagórza
 • 26491 - Pierwszy dzień wiosny - dookoła Łysuli i Zagórza
 • Rozdziele. - Pierwszy dzień wiosny - dookoła Łysuli i Zagórza