Ścieżka przyrodnicza szlakiem "Kani Rudej"

Brak dokładnie wytyczonej ścieżki.

Ścieżka stanowi pętlę długośći 5,6 km w wersji pieszej oraz 10 km  wwersji rowerowej. Na ścieżce znajduje się 16 przystanków. Pokazano szkody wyrządzonę przez brudnicę mniszkę w dalej wędrówce widzimy rezerwat - fragment dawnej puszczy  (z lasem łęgowym i olsowym) oraz spróchniale drzewa potrzebne do życia owadów. Pokazane są też ptasie remizy, gdzie gniazdują ptaki. Dalej poznajemy łąki torfowe, jako naturalne zbiorniki retencyjne, pokazano także naturalne odnowy lasu - powstałe z samosiejek. Na ścieżce poznajemy również drzewa doborowe będące źródłem nasion. Ścieżka znajduje się na południe drogi szybkiego ruchu biegnącej przez miasto Pniewy.

Ten szlak nie ma jeszcze zdjęć

Dodaj swoją opinię

Zaloguj się aby dodać opinię