Ścieżka spacerowo - edukacyjna "Zatorek"

Ścieżka rozpoczyna się na parkingu leśnym w miejscowości Wisełka, początek i koniec są od siebie oddalone o około 100m. Uwaga jest wytyczona w jedną stronę, znak szlaku jest żółto-zielony, brak znaków skrętu, strzałek zatem trzeba na każdym skrzyżowaniu uważać by nie zabłądzić. Oznakowanie nie jest dobrze wykonane, powinno być uzupełnione, ostatni etap ścieżki nie jest zbyt uczęszczany - jest już trochę zarośnięty. Na tablicach umieszczonych przy ścieżce można dowiedzieć się sporo o lesie, jak i jego mieszkańcach. Nad jeziorem są pomosty dla wędkarzy.

Użytkownicy piszą... (Dodaj)

  1. redzki

    Po wojnie nie udrażniano kanałów melioracyjnych efektem jest to urokliwe jeziorko. W okresach suszy poziom wody znacznie się obniża. Ścieżka ułatwi przejazd rowerzystom, częściowo omija ruchliwą w sezonie drogę 102.

    • pozostałości rowu melioracyjnego ? - User reviews: redzki about Ścieżka spacerowo - edukacyjna "Zatorek"
    • Jeziorko Zatorek - User reviews: redzki about Ścieżka spacerowo - edukacyjna "Zatorek"

Dodaj swoją opinię

Zaloguj się aby dodać opinię