Zdjęcia

  • Koniec szlaku w Osielsku - Szlak im. inż. Pawła Ciesielczuka
  • Węzeł szlaków przy sanatorium - Szlak im. inż. Pawła Ciesielczuka
  • Sanatorium przeciwgruźlicze w Smukale - Szlak im. inż. Pawła Ciesielczuka
  • Początek szlaku na słupie przy przejściu - Szlak im. inż. Pawła Ciesielczuka