Zdjęcia

  • Odcinek leśny - Szlak rowerowy im. Wincentego Pola
  • Odcinek leśny - Szlak rowerowy im. Wincentego Pola
  • Wzdłuż Przekopu Wisły - Szlak rowerowy im. Wincentego Pola
  • Wzdłuż Martwej Wisły - Szlak rowerowy im. Wincentego Pola
  • Odcinek leśny - Szlak rowerowy im. Wincentego Pola
  • Tama Przegalina - Szlak rowerowy im. Wincentego Pola
  • podejście do śluzy od strony przekopu Wisły - Szlak rowerowy im. Wincentego Pola
  • fosfogipsy, historyczne jest zarośnięta całkowicie - Szlak rowerowy im. Wincentego Pola