brak oznaczenia

Szlak skazańców

Ważnym elementem turystyki kulturowej są szlaki tematyczne. Wyznaczone w odniesieniu do historycznego lub (szeroko rozumianego) kulturowego tematu wiodącego, stanowią one inny rodzaj oferty niż wieloaspektowe z natury mikroregiony, czyli obszarowe destynacje turystyczne [Kaczmarek J. i inni, 2005, s. 76 i s.100nn]. Szlaki turystyczno-kulturowe umożliwiają turystom zgodne z ich zainteresowaniami zwiedzenie docelowego kraju lub regionu, zawierają także cenny aspekt edukacyjny, mający – o ile atrakcyjnie oferowany - w „nowej” turystyce coraz większe znaczenie i rosnącą popularność [WTO 1999, s. 28]. Także w ekonomicznym aspekcie turystyki funkcjonowanie szlaków, stanowiących „linearny system penetracji turystycznej” [Śniadek, Styperek 2007, s. 85] przyczynia się do korzystnej deglomeracji (rozgęszczenia) ruchu turystycznego, a tym samym wspomaga rozwój regionów i miejscowości, dotychczas w mniejszym stopniu odnoszących korzyści z turystyki [Mikos v. Rohrscheidt 2008 b, s.27]. Dla pełnego obrazu polskiej oferty w dziedzinie turystyki kulturowej konieczne jest więc także - niezależnie od mikroregionów - zbadanie potencjału istniejących szlaków turystyczno-kulturowych, stanowiących dużą i stale rosnącą grupę produktów turystycznych. Ponieważ opracowane już zasady waloryzacji mikroregionów obejmują także konkretne istotne dla turystyki obiekty, miejsca i wydarzenia, dopełnienie wyników tych badań przez waloryzację szlaków powinno dać już całościowy obraz polskiego potencjału turystyki kulturowej. Jednak dla właściwej waloryzacji oferty turystycznej tak bardzo specyficznego rodzaju i tak mocno różnorodnej konieczne było wypracowanie innych kryteriów, bardziej przystających do jej charakteru. Zostaną one przedstawione w niniejszym artykule. 

Zaloguj się, żeby dodać swój czas przejścia!

Użytkownicy piszą... (Dodaj)

 1. Hawaii18
  1. Hawaii18

   też tak uważam :)

 2. jakub_jedryczka

  bardzo mi się podoba, pozdrawiam, Jakub

  1. Hawaii18

   ja też jestem głodny

 3. jakub_jedryczka

Dodaj swoją opinię

Zaloguj się aby dodać opinię