Zdjęcia

  • Widok z grodziska w Kałdusie. W oddali Starogród. - Żółty szlak Bydgoszcz-Fordon (PKP) - Chełmno (Rynek)