Żółty szlak: Folusz - Radocyna

26-kilometrowy szlak żółty i wiedzie przez tajemniczą krainę Łemków i teren Magurskiego Parku Narodowego. Pozwala się wspiąć na łagodne wzniesienia Beskidu Niskiego i obejrzeć kilka malowniczych miejscowości pogranicza województw małopolskiego i podkarpackiego. Przebycie go zajmuje około 8 godzin.

Szlak rozpoczyna się w miejscowości Folusz na zachodnim skraju województwa podkarpackiego. W pobliżu tej malowniczej, górskiej wioski można znaleźć jeden z nielicznych w tej części Beskidów wodospadów, a także tradycyjne łowisko pstrągów. Żółty trakt prowadzi nas z miejscowości najpierw w górę doliny rzeki Kłopotnicy. Docieramy do rozstaju dróg i wspinamy się dalej górską ścieżką na masyw Magura Wątkowska. Posiada on cztery wierzchołki, z których najwyższy, Wątkowa, sięga wysokością 846 m n.p.m. Pod szczytem można zobaczyć pomnik Jana Pawła II. Żółty szlak prowadzi nas dalej do położonego na zboczach Magury Wątkowskiej rezerwatu Kornuty, w którym można podziwiać zatopione w lesie, monumentalne wychodnie skalne z piaskowca.

Przed nami strome zejście do doliny potoku Barnianka i niewielkiej wsi Bartne, położonej w otulinie Magurskiego Parku Narodowego. Miejscowość ta jest jedną z pereł dawnej architektury Beskidu Niskiego. Warto w niej zwrócić szczególną uwagę na drewnianą, grekokatolicką cerkiew Świętych Kosmy i Damiana. Hala tego budynku pochodzi z pierwszej połowy XIX w., a jej niezwykła, wyłożona gontem wieża pochodzi z XVIII stulecia. Do cennych zabytków miejscowości należy też XIX-wieczny spichlerz, stare cmentarze i tradycyjne chałupy, w których beskidzcy górale mieszkali kiedyś pod jednym dachem ze swoimi zwierzętami.

Żółty szlak prowadzi z Bartne na zalesiony szczyt Magurycz Mały, który wznosi się na wysokość 698 m n.p.m. Schodzimy później z niego do opuszczonej wsi Banica, zamieszkiwanej przed II wojną światową przez społeczność łemkowską. Obecnie w miejscu tym działa pensjonat. Idziemy dalej do Wołowca. W tej liczącej zaledwie kilkudziesięciu mieszkańców osadzie na wschodnim skraju województwa małopolskiego napotykamy kolejną, drewnianą cerkiew. Świątynia o bardzo ciekawej konstrukcji została wzniesiona w XVIII w. i stanowi pierwszorzędny zabytek łemkowskiej sztuki sakralnej. Poza tym obiektem, w Wołowcu warto zobaczyć też kilka ciekawych, zabytkowych kapliczek.

Przechodzimy do następnie do kolejnej, nieistniejącej już wsi o nazwie Nieznajowa. Tak jak z innych miejscowości w tym rejonie, Łemkowie zostali wypędzeni w niej podczas Akcji Wisła po II wojny światowej. Ta położona nad malowniczym potokiem wioska nie ma stałych mieszkańców, jednak znajduje się w niej kilka domów letniskowych oraz działające w sezonie letnim schronisko studenckie Chatka w Nieznajowej.

Ostatnim przystankiem żółtego szlaku jest opuszczona wieś Radocyna, w której po dawnych, łemkowskich mieszkańcach zachowały się m.in. kamienne nagrobki na cmentarzu, sady owocowe i piwnice nieistniejących już domów.

Ten szlak nie ma jeszcze zdjęć

Użytkownicy piszą... (Dodaj)

  1. rekrutacja

    Dlaczego oznaczony jest jako czarny skoro jest żółty?

Dodaj swoją opinię

Zaloguj się aby dodać opinię