Zdjęcia

  • Szlaki przy stacji PKP w Wodzisławiu Śl. - Żółty szlak "Jankowicki" Jankowice Rybnickie kościół - Wodzisław Śląski PKP SL-7137-y
  • zespół pofraniciszkański - Żółty szlak "Jankowicki" Jankowice Rybnickie kościół - Wodzisław Śląski PKP SL-7137-y
  • Rynek w Wodzisławiu Ślaskim - Żółty szlak "Jankowicki" Jankowice Rybnickie kościół - Wodzisław Śląski PKP SL-7137-y
  • kościół pw Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich - Żółty szlak "Jankowicki" Jankowice Rybnickie kościół - Wodzisław Śląski PKP SL-7137-y
  • "Leśniczówka" w Wodzisławiu Śl. - Żółty szlak "Jankowicki" Jankowice Rybnickie kościół - Wodzisław Śląski PKP SL-7137-y
  • "Balaton" - Żółty szlak "Jankowicki" Jankowice Rybnickie kościół - Wodzisław Śląski PKP SL-7137-y
  • Miejsce odpoczynku i plac zabaw w Radlinie - Żółty szlak "Jankowicki" Jankowice Rybnickie kościół - Wodzisław Śląski PKP SL-7137-y
  • Miejsce odpoczynku niedaleko "Studzienki" - Żółty szlak "Jankowicki" Jankowice Rybnickie kościół - Wodzisław Śląski PKP SL-7137-y