Widok z Kondrackiej Kopy na Czerwone Wierchy - Żółty szlak pieszy: Gronik - Kopa Kondracka

Powrót do szlaku | Powrót do albumu | Autor: maatex

Przeglądaj zdjęcia: