Zdjęcia

 • 8294 - Żółty szlak pieszy "Rówienka" z Polany przez Pielgrzymy na Słonecznik
 • 8293 - Żółty szlak pieszy "Rówienka" z Polany przez Pielgrzymy na Słonecznik
 • Polana - Żółty szlak pieszy "Rówienka" z Polany przez Pielgrzymy na Słonecznik
 • początek szlaku, na prawo Kotki - Żółty szlak pieszy "Rówienka" z Polany przez Pielgrzymy na Słonecznik
 • teren podmokły jest zabezpieczony kładkami - Żółty szlak pieszy "Rówienka" z Polany przez Pielgrzymy na Słonecznik
 • spojrzenie wstecz na szlak - Żółty szlak pieszy "Rówienka" z Polany przez Pielgrzymy na Słonecznik
 • spojrzenie wstecz ponownie - Żółty szlak pieszy "Rówienka" z Polany przez Pielgrzymy na Słonecznik
 • szlak przed Pielgrzymami - Żółty szlak pieszy "Rówienka" z Polany przez Pielgrzymy na Słonecznik
 • Pielgrzymy - Żółty szlak pieszy "Rówienka" z Polany przez Pielgrzymy na Słonecznik
 • Pielgrzymy - Żółty szlak pieszy "Rówienka" z Polany przez Pielgrzymy na Słonecznik
 • Pielgrzymy - Żółty szlak pieszy "Rówienka" z Polany przez Pielgrzymy na Słonecznik
 • rozdroże przy Słoneczniku - Żółty szlak pieszy "Rówienka" z Polany przez Pielgrzymy na Słonecznik
 • Słonecznik, w oddali zbiornik Sosnówka - Żółty szlak pieszy "Rówienka" z Polany przez Pielgrzymy na Słonecznik