czarny - szlaki, przewodniki i artykuły

Szlak Bydgoszcz - Tryszczyn

Szlak Bydgoszcz - Tryszczyn

Czarny szlak im. dra Meysnera, Bydgoszcz - Tryszczyn Na szlaku m.in.: Sympatyczna leśna ścieżka wzdłuż terenów wojskowych przed dzielnicą Piaski Miejsce pamięci - cmentarz obozu przejściowego w Smukale Dolnej (zdj. 1018) Sanatorium przeciwgruźlicze w Smukale (obecnie Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii) Węzeł szlaków przy ogródkach działkowych w Janowie (zdj. 1021) Miejsce pamięci - cmentarz ofiar hitleryzmu w Tryszczynie (zdj. 1011) Niebezpieczny zjazd, raczej tylko dla wąskiej grupy specjalistów, wzdłuż muru klasztoru Zakonu Karmelitanek Bosych w Tryszczynie (zwłaszcza jak i [...]