kajak nizinny - szlaki, przewodniki i artykuły

Szlak kajakowy Biebrza

Szlak kajakowy Biebrza

Biebrza jest główną rzeką Kotliny Biebrzańskiej, a jednocześnie największym prawobrzeżnym dopływem Narwi o długości 162 km. Dorzecze Biebrzy obejmuje obszar 7057,4 km2. Źródła rzeki znajdują się w rejonie Wzgórz Sokólskich na południe od Nowego Dworu na wysokości 163 m n.p.m. a kończy bieg na wysokości 99,6 m n.p.m. w pobliżu Wierciszewa (na płn. - wsch. od Wizny). Spadek w górnym biegu wynosi 2‰ – a w dolnym 0,15‰, szerokość od kilku metrów w biegu górnym do kilkudziesięciu w dolnym, rozpiętość wahań stanów [...]

  • kajak nizinny
  • długość: 145,7 km

Szlak kajakowy Jegrznia

Szlak kajakowy Jegrznia

Rzeka Jegrznia (największy lewostronny dopływ rzeki Ełk) w górnym biegu Lega, a w środkowym Małki całkowita długość 110,6 km, pow. dorzecza 1011,1 km2 . Szlak Jegrznią może być kontynuacją spływu Legą, początkiem spływu Biebrzą z biegiem rzeki do Narwi (66 km) lub pod prąd do Kanału Augustowskiego ( 18 km). Szlak łatwy na trasie jedna stała przenoska sprzętu na młynie w Wojdach czasami przy niskim stanie wody trzeba będzie przeprowadzać kajaki na progach spiętrzających wodę na Kanale Woźnawiejskim, innym utrudnieniem jest brak pół namiotowych. Dostępność w środki [...]

  • kajak nizinny
  • długość: 0 km

Szlak kajakowy rzekami Kumiałka i Brzozówka

Szlak kajakowy rzekami Kumiałka i Brzozówka

Szlak kajakowy Kumiałka – Brzozówka liczy 44,6 km. Pierwsza część trasy (prawie 13 km) wiedzie rzeką Kumiałka. W rejonie wsi Zabrodzie i Szumowo rzeka płynie wąską zalesioną doliną i dla kajakarzy na tym odcinku mogą wystąpić utrudnienia z powodu powalonych drzew i gałęzi wchodzących w koryto rzeki. Na trasie są dwa zalewy: przy wsi Mielewszczyzna oraz w Korycinie z funkcjonującym kąpieliskiem i polem namiotowym. Potrzebne będzie przenoszenie sprzętu na jazach spiętrzających w Korycinie (8,8 km szlaku) i na jazie przy wsi Mielniki (11,2 km szlaku). Dalsza trasa prowadzi [...]

  • kajak nizinny
  • długość: 44,6 km

Szlak kajakowy Sidra

Szlak kajakowy Sidra

Rzeka Sidra, lewy dopływ Biebrzy, o długości 32,8 km i powierzchni dorzecza 298,6 km 2, źródła ma na wysokości około170 m n.p.m. przy wsi Starowlany w mezoregionie Wzgórz Sokólskich. Ujście do Biebrzy na 141 km jej biegu, znajduje się na wysokości 119,3 m n.p.m. Rzeka płynie malowniczą doliną o szerokości od 1 do 2 km, miejscami zabagnioną, w większości zmeliorowaną, użytkowaną jako łąki i pastwiska. Od miejscowości gminnej Sidra dostępna jest dla turystyki kajakowej i ma spadek 0,68 %o, średni przepływ przy ujściu 1,44 m 3/s, prąd o szybkości 1,4 km/h. Długość [...]

  • kajak nizinny
  • długość: 0 km