Klępsk - szlaki, przewodniki i artykuły

Sulechów- pętla

Sulechów- pętla

Szlak rozpoczyna się i kończy w Sulechowie, przechodząc przez pobliskie wsie. W Sulechowie warte zobaczenia miejsca to:miejskie mury obronne z połowy XIV wiek wieku, zbudowane z kamienia polnego i cegły- częściowo zniszczone, zachowane w znacznych fragmentach na granicy średniowiecznej części miastaceglana, bogato zdobiona o typowych cechach barokowych brama Krośnieńska z 1704 roku- jest jedyną zachowaną z czterech istniejących niegdyś bram miejskich.najstarszy i najokazalszy kościół Podwyższenia Krzyża Świętego- łączy w sobie elementy kolejnych epok, w nowej wieży została urządzona [...]

Żółty szlak rowerowy: Sulechów - Wojnowo

Żółty szlak rowerowy: Sulechów - Wojnowo

Żółty szlak rowerowy z miejscowości Sulechów do wsi Wojnowo. Trasa zaczyna się nad rzeką Obrzyca i częściowo poprowadzona została wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Wojnowskiego. Sulechówkościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, wybudowany w  XIV-XVII wieku,plebania, wybudowana w XVIII wieku,zamek z wieżą, ul. Wielkopolska 2, wybudowany w XV-XVIII wieku,miejskie mury obronne, wzniesione w połowie XIV wiek wieku,ratusz miejski, wybudowany na przełomie  XVIII/XIX wieku.Klępskzespół dawnego kościoła ewangelickiego z przełomu XVI/XVII wieku.Wojnowozespół pałacowy i folwarczny, z połowy XIX wieku.