konno - szlaki, przewodniki i artykuły

Łódzki Szlak Konny Krzętów - Pławno

Łódzki Szlak Konny Krzętów - Pławno

Obok odcinka 19 pętli zewnętrznej znajduje się rezerwat leśny „Jasień”, który chroni naturalne stanowisko cisa. Obecnie rośnie tu 2 000 sztuk cisów. Szlak konny na tym odcinku przebiega przez obszar historycznej Ziemi Piotrkowskiej.

  • konno
  • długość: 38,7 km

Łódzki Szlak Konny Kolonia Ojrzeń – Topisz

Łódzki Szlak Konny Kolonia Ojrzeń – Topisz

Odcinek 47 łączy ze sobą odcinek 19 i 24 pętli zewnętrznej Łódzkiego Szlaku Konnego. Pomimo, że jest to krótki odcinek można zobaczyć pośród sosnowych lasów wiele ciekawych kapliczek oraz interesujący skansen pszczelarski.

  • konno
  • długość: 5,5 km

Łódzki Szlak Konny Pławno - Malutkie

Łódzki Szlak Konny Pławno - Malutkie

Odcinek 20 pętli zewnętrznej wiedzie przez dolinę rzeki Warty. Szlak konny na tym odcinku przebiega przez obszar historycznej Ziemi Piotrkowskiej. Najciekawszym zabytkiem jest znajdujący się w miejscowości Gidle zespół klasztorny dominikanów.

  • konno
  • długość: 46,1 km

Łódzki Szlak Konny Malutkie - Napoleonów

Łódzki Szlak Konny Malutkie - Napoleonów

Odcinek 21 pętli zewnętrznej wiedzie przez urozmaicone tereny rolno-leśne. Szlak konny na tym odcinku przebiega na stuku obszar historycznej ziemi Piotrkowskiej i Wieluńskiej. Wzdłuż szlaku zabytki znajdują się przede wszystkim w Radomsku i Ładzicach.

  • konno
  • długość: 29,7 km