konno - szlaki, przewodniki i artykuły

Łódzki Szlak Konny Doleck - Zakościele

Łódzki Szlak Konny Doleck - Zakościele

Odcinek 12 pętli zewnętrznej przebiega przez malownicze krajobrazy Spalskiego Parku Krajobrazowego obejmującego dolinę Pilicy.Kultura obszaru ukształtowana została przez położenie na pograniczu stref wpływów Ziemi Rawskiej i Ziemi Łęczyckiej.  

  • konno
  • długość: 72,9 km

Łódzki Szlak Konny Kolonia Szczerców - Młodawin Górny

Łódzki Szlak Konny Kolonia Szczerców - Młodawin Górny

Odcinek 23 pętli zewnętrznej wiedzie po Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki. Atrakcja tego terenu są meandrujące, otoczone zielenią doliny rzeczne wśród zbiorowisk leśnych, torfowiskowych, szuwarowych, wodnych i łąkowych.

  • konno
  • długość: 47,0 km