konno - szlaki, przewodniki i artykuły

Łódzki Szlak Konny Góry Prusinowskie - Popów

Łódzki Szlak Konny Góry Prusinowskie - Popów

W pobliżu odcinka 02 pętli wewnętrznej znajduje się zbiornik Jeziorsko, jeden z największych akwenów województwa łódzkiego. Do chwili obecnej stwierdzono tu występowanie ok. 250 gatunków ptaków. Szlak wiedzie przez tereny głównie rolne i częściowo leśne.

  • konno
  • długość: 28,5 km

Łódzki Szlak Konny Popów - Niewiesz Kolonia

Łódzki Szlak Konny Popów - Niewiesz Kolonia

#3123 Odcinek 03 pętli zewnętrznej przebiega przez tereny rolno-leśne. W pobliżu szlaku znajduje się jeden największych akwenów województwa łódzkiego. Oprócz funkcji rekreacyjnych zbiornik ten w południowej części jest rezerwatem ornitologicznym „Jeziorsko”.

  • konno
  • długość: 32,0 km

Łódzki Szlak Konny Niewiesz Kolonia - Ostrowsko

Łódzki Szlak Konny Niewiesz Kolonia - Ostrowsko

#3124 Odcinek 04 pętli zewnętrznej wiedzie przez tereny rolno-leśne. W okolicach miejscowości Borzewisko do Domaniewic rozciąga się Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Doliny Środkowej Warty.

  • konno
  • długość: 31,1 km