łącznikowy - szlaki, przewodniki i artykuły

Transwojewódzki szlak rowerowy Berlin - Lwów (odcinek przez woj. świętokrzyskie)

Transwojewódzki szlak rowerowy Berlin - Lwów (odcinek przez woj. świętokrzyskie)

W założeniu autorów szlak miał być turystycznym łącznikiem pomiędzy „wschodem”, a „zachodem” Europy. Na terenie województwa świętokrzyskiego przebiega przez obszar sześciu powiatów. Pokazuje on największymi atrakcje regionu – Sandomierz, ruiny zamku Krzyżtopór w Ujeździe, czy zabytki Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Przebieg szlaku w większej części pokrywa się z innymi szlakami rowerowymi na terenie województwa. W przebiegu  szlaku możemy wydzielić następujące odcinki, pokrywające się z wytyczonymi odrębnymi szlakami:Sandomierz – Ujazd, zielony: szlak „Dolina Koprzywianki”, Ujazd [...]

  • rower górski
  • długość: 276,2 km