Marklowice Dolne - szlaki, przewodniki i artykuły

Cyklotrasa Turystyczna wokół Karwiny

Cyklotrasa Turystyczna wokół Karwiny

Krótka, prosta trasa rowerowa, idealna na weekendową wycieczkę. W całości wiedzie przez tereny Wysoczyzny Kończyckiej – mezoregionu Kotliny Ostrawskiej. Prowadzi przez zróżnicowane tereny, zarówno zabudowy centrum miasta oraz osiedli domków jednorodzinnych jak i tereny leśne oraz rolnicze. Przebiega w większości przez miasto Karwinę (dzielnice: Stare Miasto, Nowe Miasto, Frysztat, Raj, Mizerów, Granice) oraz w mniejszej części przez gminę Piotrowice koło Karwiny (sołectwa: Piotrowice koło Karwiny i Marklowice Dolne). Większość trasy to w miarę równy teren, jedynie najbardziej na wschód [...]