Pogórze Wiśnickie - szlaki, przewodniki i artykuły

Zielony szlak pieszy św. Urbana

Zielony szlak pieszy św. Urbana

Przebieg trasy: Iwkowa - Bukowiec - kspliczka Św. Urbana - Iwkowa O trasie: Trasa pieszej wędrówki rozciąga się na długości 7,5 km i biegnie w pasie Pogórza Wiśnickiego z miejscowości Iwkowa do kapliczki św. Urbana, dalej na górę Bukowiec zwaną również Górą Świętego Urbana. Jest niezwykle atrakcyjna pod względem walorów krajobrazowych i źródeł historycznych. Kto znajdzie się na tym szlaku nie tyle poprawi samopoczucie i wzmocni siły fizyczne, ale też zgłębi swoją wiedzę o ważnych i ciekawych miejscach, które występują na terenie gminy Iwkowa. Strome podejścia rekompensują piękna [...]