rower górski - szlaki, przewodniki i artykuły

Podlaski Szlak Bociani (PSB) - odcinek południowy

Podlaski Szlak Bociani (PSB) - odcinek południowy

Oznakowany jest na odcinkach Białowieża – Goniądz (206,3 km) oraz Jasionowo nad Biebrzą – Stańczyki (183,1 km). W najbliższym czasie planuje się połączenie obu tras.  Szlak ten prowadzi przez obszary o najwyższych walorach przyrodniczych – Puszczę Białowieską, Dolinę Górnej Narwi, Kotlinę Biebrzańską, Puszczę Augustowską i Pojezierze Suwalskie. Trasa łączy ze sobą 3 parki narodowe – Białowieski, Narwiański i Biebrzański – oraz 2 parki krajobrazowe – Suwalski Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Na trasie zabytki [...]

 • obserwacje ptaków
 • rower górski
 • długość: 225,9 km

Szlak do Rezerwatu Meteorytów

Szlak do Rezerwatu Meteorytów

Bardzo przyjemna ścieżka pieszo-rowerowa tuż pod miastem. Start na os. Batorego w Poznaniu, kilka kolejnych kilometrów wiedzie lasem, popularnym spacerowym traktem wzdłuż osiedla Różany Potok, następnie po minięciu odnowionego dworku, szlak wychodzi na pola. W tym miejscu trzeba uważać na skręt szlaku, nie jest oznaczony. Odcinek asfaltowy od ruin kościoła do parkingu przy rezerwacie Meteorytów nie jest zbyt pasjonujący, ale nie ma za bardzo jak go ominąć. Za to już ścieżka po rezerwacie i powrotna przez Górę Moraską to już praktycznie najciekawsze widoki w tej części Poznania. Z Góry [...]

 • bieganie
 • pieszo, spacer
 • rower górski
 • z psem
 • edukacja
 • nordic walking
 • długość: 11,3 km

Szlak Wizna - Goniądz

Szlak Wizna - Goniądz

Dostępny dla turystyki rowerowej. Szlak rozpoczyna się w Wiźnie i przebiega skrajem Wysoczyzny Kolneńskiej. Na 10 km we wsi Burzyn znajduje się miejsce do biwakowania i punkt widokowy. W okresie wiosennym w okolicach Brzostowa i Chylin obserwować można niespotykane ilości ptactwa wodno błotnego. Dalej trasa wiedzie przez wsie Łoje-Awissa, Czachy, Okrasin i Mścichy z liczną zabudową drewnianą, mija wieś Klimaszewnica i dochodzi do kompleksu leśnego - Obwodu Ochronnego Osowiec, przecina drogę i linię kolejową Białystok Ełk, Kanał Rudzki i dochodzi do obiektów Terenowego Ośrodka [...]

 • pieszo, spacer
 • rower górski
 • długość: 64,3 km

Szlak Wizna - Lipsk

Szlak Wizna - Lipsk

Szlak oprócz odcinków Jagłowo - Rutkowszczyzna i Kamienna Stara Szuszalewo nadaje się do turystyki rowerowej. Z Wizny przebiega wzdłuż koryta rzeki Narew, następnie przy wsi Ruś przez most na drodze Łomża Białystok przechodzi na lewy brzeg rzeki (na wiosnę duże zagęszczenie ptactwa wodno błotnego), dalej prowadzi przez wieś Góra Strękowa, gdzie znajduje się schron bojowy legendarnego Kapitana Raginisa. We wsi Strękowa Góra przechodzi na druga stronę Narwi, tuż za wsią Laskowiec wchodzi w granice Biebrzańskiego Parku Narodowego na tzw. "Carską Drogę". Po lewej stronie szlaku znajduje się [...]

 • pieszo, spacer
 • rower górski
 • długość: 130,7 km

Szlak Trzcianne - Trzcianne

Szlak Trzcianne - Trzcianne

Dostępny dla turystyki rowerowej. Prowadzi przez malownicze krajobrazy pól i kompleksów leśnych. Na trasie ciekawe fragmenty torfowiska wysokiego.

 • pieszo, spacer
 • rower górski
 • długość: 20,5 km