Strzelce Opolskie - szlaki, przewodniki i artykuły

Trasa 151 - Centawa - Kamień Śląski

Trasa 151 - Centawa - Kamień Śląski

Łatwy i przyjemny szlak rowerowy. W większości przebiegający wygodnymi i szerokimi drogami. Oznakowanie odświeżone - trudno się zgubić. Jedynie między Dańcem, a Dąbrowicami brak oznakowań. Szlak niby kończy się w Dańcu (jest znak początku/końca szlaku), ale na wszystkich mapach ścieżek rowerowych powiatu Strzeleckiego jest zaznaczony jego przebieg do Kamienia, a w Dąbrowicach pojawiają się oznaczenia w terenie.