turystyka i rekreacja - szlaki, przewodniki i artykuły

TIR UAM

TIR UAM

Trasa z ul. Szafirowej, na Wydział Nauk Geologicznych i Geograficznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część trasy zapisana była na urządzeniu, część wyznaczona przez studentów znajduje się w obszarze kampusu