Uniwersytet - szlaki, przewodniki i artykuły

Szlak ćwiczeniowy UAM

Szlak ćwiczeniowy UAM

Szlak głownie prowadzi dookoła Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych. (Do Konina zawędrowałyśmy przez przypadek.) Najpiękniejszy i najnowocześniejszy wydział UAM. Tutaj nigdy nie będziesz się nudził! Część szlaku dookoła wydziału pozwala zobaczyć piękno budynku. 

Szlak młodych geografów

Szlak młodych geografów

Szlak ten prowadzi od głównego wejścia Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, obok jednej z trzech tablic ze współrzędnymi geograficznymi, aż do Lapidarium i dalej do tylnego wejścia na WNGiG UAM w Poznaniu. Szlak powstał jako ćwiczenie w ramach przedmiotu Nowe Technologie w Turystyce.