Wydział - szlaki, przewodniki i artykuły

WNGIG

WNGIG

Wyprawa krajoznawcza wokół Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Szlak młodych geografów

Szlak młodych geografów

Szlak ten prowadzi od głównego wejścia Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, obok jednej z trzech tablic ze współrzędnymi geograficznymi, aż do Lapidarium i dalej do tylnego wejścia na WNGiG UAM w Poznaniu. Szlak powstał jako ćwiczenie w ramach przedmiotu Nowe Technologie w Turystyce.

Szlak ćwiczeniowy UAM

Szlak ćwiczeniowy UAM

Szlak głownie prowadzi dookoła Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych. (Do Konina zawędrowałyśmy przez przypadek.) Najpiękniejszy i najnowocześniejszy wydział UAM. Tutaj nigdy nie będziesz się nudził! Część szlaku dookoła wydziału pozwala zobaczyć piękno budynku. 

WNGIG Poznań

WNGIG Poznań

Szlak ukazujcy drogę z Wydziału Nauk Geograficznych do Wydziału Nauk Geologicznych. Zaczęliśmy przy głównym wejściu do budynku, następnie wzdłuż drogi,aż dotarliśmy do lapidarium. Następnie wzdłuż Wydziału Geologii udaliśmy się do bocznego wejścia Wydziału Geografii.